• Redmi 7

  Redmi 7
  Nhanh nh?t - b?n b? nh?t

  TìM HI?U THêM
  Redmi Note 7

  Redmi Note 7
  Camera 48MP b?t tr?n kho?nh kh?c
  Tr?i nghi?m flagship hoàn toàn m?i

  Tìm hi?u thêm

  Mi MIX 3
  Art x Technology

  Màn hình tràn vi?n 6.39"
  Tr??t t? tính ?a ch?c n?ng
  Camera kép hàng ??u
  Thi?t k? g?m tráng màu

  Tìm hi?u thêm

  S?N PH?M HOT

  BáO CHí VI?T V? CHúNG T?I

  Mi MIX 2: vi?n siêu m?ng, màn hình t? l? 18:9, giá t? 11,5 tri?u

  Mi MIX 2: vi?n siêu m?ng, màn hình t? l? 18:9, giá t? 11,5 tri?u

  Mi MIX 2 k? th?a thi?t k? ??c ?áo c?a ??i ??u nh? màn hình tràn 3 c?nh, camera tr??c b? trí ? ph?n d??i, vi?n camera m? vàng 18K.

  Xem thêm

  T?p chí Nghe Nhìn Vi?t Nam

  ?ánh giá Xiaomi Mi 6: smartphone ch?t t?ng ??ng

  ?ánh giá Xiaomi Mi 6: smartphone ch?t t?ng ??ng

  Ra m?t th? tr??ng Vi?t vào nh?ng ngày cu?i c?a tháng 7/2017, Xiaomi Mi 6 l?p t?c khi?n cho nhi?u ??i th? l?n ph?i dè ch?ng b?i các th?ng s? c?u hình c?c m?nh, nh?ng m?c giá ch? b?ng 2/3 ho?c th?m chí là m?t n?a.

  Xem thêm

  T?p chí Nghe Nhìn Vi?t Nam

  Mi A1: thi?t k? ??p, có camera kép và giá 5,3 tri?u ??ng

  Mi A1: thi?t k? ??p, có camera kép và giá 5,3 tri?u ??ng

  Mi A1 s? d?ng Android g?c t? Google, thay th? cho MIUI, khi?n máy nh? nhàng và kh?ng có ph?n m?m rác trong h? th?ng. H? ?i?u hành ch?y r?t m??t mà và ??n gi?n, h?u nh? kh?ng có ?? tr? ph?n h?i khi ng??i dùng thao tác.

  Xem thêm

  Kenh14.vn

  重庆时时开奖结果记录
  MERRY
  CHRISTMAS
  &
  HAPPY
  NEW YEAR!